KURUM İNCELEME
Genel Bilgiler
Çevre ve Bina Yapısı
Fiziki Önlemler
Olası Riskler
Konuşlanan Bölge
ALAN TANIMLAMA
Kurum Bilgileri
Çalışan Sayısı
Çalışma Saatleri
Tatil Günleri
Vardiya Saatleri
Hizmet Sektörü
Sektörel Riskler
İŞ SUNUM PLANI
Kuruma Sunulan Değerlendirme, Risk Analizleri Çözüm ve Önerileri
KURUMA ÖZEL YAPILANMA
Güvenlik Gözetim Sıklıkları
PERSONEL SEÇİMİ
Eğitim
Yasal Eğitim
Oryantasyon Eğitimi
Teorik Eğitim
Uygulamalı Eğitim
Yönetici Eğitimi
UYGUN EKİPMAN - TEÇHİZAT ve SİSTEM SEÇİMİ
ULUSAL ve ULUSLAR ARASI STANDARTLAR
TSE
HYB